** ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อณาจักรธูปหอมทองตะนาวกันนะคะ **


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพระชนก
คือมรดกทรงคุณค่าที่ให้ไว้
จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งต่อต่อไป
สู่ชุมชนเมืองอุทัยบ้านของเรา

มาประยุกต์ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จนชื่อเสียงลือเลื่องมิเทียมเท่า
และนี่คือ "ธูปหอมทองตะนาว"
เป็นโอท็อปห้าดาวของเมืองไทย


HOME