แม่ป่วยลั้ง

แม่ปวยลั้ง เป็นกิจการเจ้าแรกในจังหวัดอุทัยธานีที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นล้วนมีคุณภาพและความอร่อยเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความอดทนและความขยันหมั่นเพียรของเจ้าของกิจการ
จนกลายมาเป็นของฝากประจำเมืองอุทัยธานี เมื่อมีใครแวะเวียนมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือไปด้วย

59 หมู่ 2 ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. ( 056 ) 511775 , 514889

รสอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย

ของฝากเมืองอุทัยธาน