ในพื้นบ้านย่านชนบท สัตว์เลี้ยงยอดนิยมของชายฉกรรจ์ไปจนถึงวัยชรา
เห็นจะไม่มีสัตว์ใดเกินหน้าไก่ชน ด้วยการชื่นชอบของคนทั่วไปเช่นนี้ เป็นทางหนึ่ง
ของรายได้ของลุงปลิวในทุกๆ วันจะมีคนมาสั่งลุงปลิวสานสุ่มเพื่อครอบไก่ชนตัวโปรด

ลุงปลิว เริ่มสานจากภายหลังที่ได้จัดเตรียมเส้นตอกไว้แล้ว โดยขั้นแรกต้องเหลา
ผิวไม้ไผ่เป็นเส้นกลมมีความยาวประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร แล้วขดเป็นทรงกลม
วางลงบนพื้นดิน จากนั้นนำตอกเส้นใหญ่มาสอดเข้าในวงกลม ก่อนจะดึงตอกแต่ละเส้น
ขึ้นมาไขว้สลับกันเป็นลายสุ่ม เพื่อให้ได้ส่วนบน

จากนั้นนำตอกเส้นใหม่สานขัดกับเส้นตอกตามแนวตั้ง โดยขัดขวางตามแนวนอน
จนรอบสุ่มพร้อมบังคับทิศทางเพื่อให้เป็นทรงสุ่ม ทำสัก 2-3 ชั้น สุ่มจะเริ่มได้ทรง
แล้วใช้ตอกเส้นเล็กถักบังคับชายสุ่มด้านล่างจน