กระจาด จัดเป็นงานสานที่ค่อนข้างละเอียด ต้องใช้ความประณีตในการทำมากกว่าสุ่มหลายเท่า
ลุงปลิวจะเริ่มจากนำตอกเส้นหนามาขัดเป็นลายขัดแตะ โดยใช้ไม้ตอกสกัดเพื่อให้เส้นตอกกระชับแน่น
เมื่อได้ขนาดแผ่นตอกกว้างยาวพอประมาณจึงเหลาไม้เสี้ยมขัดพื้นเป็นกากบาทก่อนจะใช้เส้นตอก
ขนาดเล็ก ที่ผ่านการไพรมาสานขัดขวางขึ้นไปเรื่อยๆ จนสุดปากกระจาด
ระหว่างการสานจะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้รูปทรงบิดเบี้ยว ลุงปลิวจึงใช้วิธีนำกระจาดใบต้นแบบ
มารอง เพื่อเป็นตัวบังคับให้กระจาดใบที่กำลังจะสานมีขนาดเท่ากันเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกใบ
หลังจากทำการสานจนสุดขอบบนแล้ว จึงพับปลายตอกสอดเข้าไปในรอยสาน เพื่อซ่อนรอย
จากนั้นนำ "หวายน้ำ" ซึ่งเป็นหวายประเภทหนึ่งที่ขึ้นตามธรรมชาติ และหาได้ในป่าไผ่ของลุงปลิว
นำหวายนั้น มาจักแล้วเลียดเพื่อให้ได้ขนาด ก่อนจะถักหุ้มขอบกระจาด
สำหรับลายที่ลุกปลิวนิยมถักด้วยหวายบนขอบภาชนะนั้นเรียกว่า "ถักสับหัวแมลงวัน"
และหากถ้า สังเกตดีๆ จะเหมือนหัวแมลงวันจริงๆ