บริเวณเส้นทางบ้านปากดงตรงไปวัดอุโบสถาราม ด้านซ้ายคือแผงนา
แปลงย่อมและเบื้องหลังผืนนาเป็นที่ตั้งของเรือนไม้แบบบ้านป่า
4-5 หลังคาเรือน บ้านหลังกลางที่ตั้งเด่นตรงทางเข้าคือบ้าน "ลงปลิว"

ลุงปลิว มีนามสกุลว่า "จินดา" เป็นชาวอุทัยธานีตั้งแต่กำเนิด อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ 3 บ้านปากดง ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
บ้านของลุงปลิวปลูกอย่างเรียบง่ายภายในเนื้อที่ 7 ไร่ บริเวณด้านหลังบ้าน
เป็นลานดินขนาดใหญ่ที่ลุงปลิวใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตรงนี้มาตลอดหลายสิบปี
ที่ผ่านมา ถัดจากลานดินเป็นป่าไผ่สีสุก ซึ่งเป็นไผ่ชนิดที่เหมาะที่สุดต่อ

งานจักสาน ลุงปลิวเล่าว่า เริ่มหัดจักสานไผ่สีสุกมาตั้งแต่อายุ 20 ปี
หลังว่างจากการทำไร่ทำนา และไม่นึกว่าจนถึงวันนี้ซึ่งอยู่ในวัยเกษียณ
จะสามารถนำความรู้เหล่านี้มาเลี้ยงชีพได้อย่าง พอเพียง

ลุงปลิว กล่าวว่า จากชีวิตที่เติบโตมาหากไม่จำเป็นจริงๆ จะไม่ขอ
ความช่วยเหลือจากใครแม้จะได้รับการศึกษาไม่มาก แต่มีมือมีเท้า
เท่ากับคนอื่น ดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเอง หากมีความมานะเพียงพอ
ก็สามารถต่อสู้ชีวิตได้อย่างไม่อายใคร