ลุงปลิว จะลุกขึ้นแต่เช้าพร้อมเสียงไก่ขัน จัดการทำธุระส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อย ก็จะคว้ามีด
เดินเข้าไปในป่าไผ่หลังบ้าน แม้จะอยู่ในวัย 65 ปี แต่ร่างกายแข็งแรงเดินอย่างกระฉับกระเฉง
ลุงปลิวสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่กลัวหนามไผ่ จากนั้นจึงเริ่มฟันปล้องไผ่

ลุงปลิว จะตัดกอไผ่ในระดับเหนือศีรษะ ด้วยเหตุผลว่าต้องการให้ต้นเดิมอยู่กับโคนกอต่อไป
เป็นการเลี้ยง กอไผ่เพื่อเปิดโอกาสให้หน่อไม้เติบโตทะลุเหนือพื้นดินขยายพันธุ์ได้ต่อไป
ด้วยวิธีการเช่นนี้ลุงปลิวบอกว่า จะไม่ทำให้ต้นไผ่สูญพันธุ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกหลาน
ลำไผ่ที่ถูกตัดลงมาจะถูกลิดใบจนได้ลำเตียนก่อนจะผ่าเพื่อประดิษฐ์ผลงานตามคำสั่ง
ของลูกค้า ซึ่งมี ตะกร้า กระจาด สุ่ม และกระบุง เป็นสินค้ายอดนิยม