<~• Home
 

4 สิงหาคม 2550
- อัพเดทหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน
- แก้ไขรหัสผ่าน
- ปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร
- แก้ไขรูปภาพที่เล็กเิิกินไป
- ยังไม่เสร็จ!!!

29 กรกฏาคม 2550
- ปรับแต่งเมนูใหม่
- แก้ไขสีเพิ่มเติม
- แก้ไขแบล็คกาวน์
- แก้ไขรูปภาพบางส่วน
- เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดหน้าแรก19 มิถุนายน 2550
- เพิ่มชื่อวัสดุอุปกรณ์
- เพิ่มรายชื่อผู้จัดทำ
- เพิ่มรูปภาพประกอบ

ขั้นตอนการทอผ้า

 

1. ผู้ทอเข้าประจำที่ใช้เท้าเหยียบ เข้าก้านสวยอยู่ทางด้านใดก็ให้เหยียบทางด้านนั้น คือถ้าก้านสวยอยู่ทางด้านซ้ายก็ใช้เท้าซ้ายเหยียบ ถ้าก้านอยู่ด้านขวาก็ใช้เท้าขวาเหยียบ จะทำให้เส้นไหมที่อยู่ระหว่างฟืมกับผู้ทอแยกเปิดช่องสำหรับให้ก้านสวยผ่านไปได้ มือขวาก็กระตุกให้ก้านสวยผ่านเส้นไหมพุ่งไปยังด้านตรงข้าม มือซ้ายก็จะดึงฟืมให้กระทบเข้ามาตัวผู้ทอผ่อนให้ที่เหยียบมีน้ำหนักเท่า ๆ กัน

2. ดันฟืมไปข้างหน้าให้ชิดกับตะกอ กระตุกก้านสวยให้กลับทางเดิมก่อนที่จะกระตุกนั้นจะต้องเหยียบไม้เหนียบด้านที่ก้านสวยอยู่เสียก่อน แล้วดึงฟืมให้กระทบเข้าหาตัวเรา ให้เนื้อผ้าแน่น

Credit http://www.geocities.com/gobanrai

 

 

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
HOME      HISTORY      METERIAL      PROCEDURES      GALLERRY      CONTACT US
Copyright ? 2007 http://www.endless-utw.ueuo.com