<~• Home
 

4 สิงหาคม 2550
- อัพเดทหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน
- แก้ไขรหัสผ่าน
- ปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร
- แก้ไขรูปภาพที่เล็กเิิกินไป
- ยังไม่เสร็จ!!!

29 กรกฏาคม 2550
- ปรับแต่งเมนูใหม่
- แก้ไขสีเพิ่มเติม
- แก้ไขแบล็คกาวน์
- แก้ไขรูปภาพบางส่วน
- เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดหน้าแรก19 มิถุนายน 2550
- เพิ่มชื่อวัสดุอุปกรณ์
- เพิ่มรายชื่อผู้จัดทำ
- เพิ่มรูปภาพประกอบ

วัสดุ - อุปกรณ์ในการทอผ้า

1. กง เป็นเครื่องมือสำหรับใส่ไหมที่เป็นปอย (ไน) แล้วนำไปกรอใส่ในอีกเป็นไม้เล็ก ๆ ยาวประมาณ 60-70 เซ็นติเมตร จำนวนข้างละ 3 ไม้วางไขว้เป็นรูปกากบาททั้ง 2 ข้าง ตรงกลางจะมีแกนใช้เชือกป่านผูกไขว้ระหว่างตรงปลายไม้ทั้งสองข้าง

2. อัก ใช้คู่กับกงจะรับเส้นไหมจากกงมาใส่ไว้ในอีก โดยการพันเข้าไปในอีก อักมีลักษณะเป็นโครงไม้รูปหกเหลี่ยม บางทีก็เป็นโครงรูปสี่เหลี่ยม ทำจากไม้ที่ลักษณะเรียบมัน

3. หลา , ไน หรือเครื่องกรอหลอด มีทั้งแบบใช้ไฟฟ้า และใช้มือหมุนใช้คู่กับหลอด กรอเอาเส้นไหมจากอักหรือกงมาพันใส่ไว้ในหลอด ซึ่งจะมีแกนสำหรับใส่หลอด

4. หลอดกรอไหม ใช้สำหรับใส่เส้นไหม

5. ฮัง (ที่เสียบหลอด) เป็นที่เก็บหลอดกรอไหม

6. ก้านสวย (กระสวย) ใช้คู่กับหลอด ใช้สำหรับใส่หลอดกรอไหมทำด้วยไม้ยาวประมาณ 10- 12 นิ้ว ปลายก้านสวยจะมีลักษณะโค้งและเรียว มีรูเจาะตรงกลางก้านสวยเล็ก ๆ สำหรับให้เส้นไหมโผล่ออกมา เพื่อใช้ทอได้

7. กี่ทอผ้า หรือกี่กระตุก เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทอผ้าให้เป็นผืนสำเร็จออกมา มีเครื่องมือสำหรับทอ และมีลักษณะเป็นโครงไม้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างและยาวประมาณ 1.5 เมตร –2 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร

8. ฟืม (ฟันหวี) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกเส้นไหมยืนให้ออกจากกัน และทำด้วยเล็กมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณ 1.5 เมตร กว้างประมาณ 3- 4 นิ้ว ทำด้วยเหล็กมีฟันละเอียดมาก เป็นช่องเล็ก ๆ สำหรับใส่เส้นไหมช่องหนึ่งจะใช้สำหรับใส่ไหม 2 เส้น ฟืมหรือฟันหวีจะมีประมาณ 1,600-2,400 ซี่

9. ตะกอ ทำจากเส้นด้ายป่าน ที่มีความแข็งแรง เหนียวแน่น ทำหน้าที่ยกเส้นไหมให้ขึ้นลงสลับกัน
มี 2 ตะกอ

10. กรรไกร ใช้สำหรับตัดตกแต่งผ้าไหม

11. ผัง ใช้สำหรับตึงริมผ้าให้เสมอกัน มีลักษณะเป็นไม้ยาวเท่ากับความกว้างของผ้า

ฟืมพื้นบ้าน   กระสวยพื้นบ้าน
กี่พื้นบ้าน

 

เครื่องกรอด้าย
 


 

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
HOME      HISTORY      METERIAL      PROCEDURES      GALLERRY      CONTACT US
Copyright ? 2007 http://www.endless-utw.ueuo.com