กกกกก

ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้าใยบัวนั้นได้พัฒนามาจากการทำดอกไม้
ผลงานนี้เป็นที่ยอมรับของตลาด และได้มาตรฐาน
ส่วนมากพี่รัตน์เจ้าของร้าน จะเป็นผู้คิดแบบด้วยตนเอง

 

จั

น.ส. ภาวันท์ หัตถกร เลขที่ 26

น.ส. ยลดา เลาหวรรณธนะเลขที่ 27

น.ส.ศิฐิณี ศิริมังคะลาเลขที่ 34

น.ส. สุพิชชา เย่าตักเลขที่ 37ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ส่ง

คุณครูจงรัก เทศนา