บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

รายวิชา ง 43202 คอมพิวเตอร์6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
     
 
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ขนมกง แม่อรุณ
     
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ขนมกง หนองแก
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง ขนมปังสังขยาร้านไพพรรณ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง ขนมปังสังขยา ร้านแม่ป่วยลั้ง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ขนมแดกงา
     
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ขนมลูกชุบ น้าจอม
 
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ข้าวเกรียบปลากราย
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ขนมดอกจอก
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง พายสับปะรด
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ขนมจีนสูตรโบราณ

 

กลับหน้าหลัก