บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ผลงานนักเรียน
รายวิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
 
ประเภท เครื่องมือและของใช้
packaging
บรรจุภัณฑ์ อ้วนซามูไร
 
packaging
บรรจุภัณฑ์ มีดช่างแขก
packaging
บรรจุภัณฑ์ สุชาติโบวี่
packaging
บรรจุภัณฑ์ มีดกรรไกรช่างสวัสดิ์
 
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ มีดกรรไกรช่างสวัสดิ์
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ กระด้ง
 
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ พัดใบตำลึง