ผลงานนักเรียน
รายวิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
 
ประเภท อาหารและโภชนาการ
package
บรรจุภัณฑ์ ขนมแคะ
packaging
บรรจุภัณฑ์ ขนมกงหนองแก
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ ขนมปังสังขยา
packaging
บรรจุภัณฑ์ แหนมปลา
packaging
บรรจุภัณฑ์ ขนมไทย
packaging
บรรจุภัณฑ์ เค้กม้วน
packaging
บรรจุภัณฑ์ ทุเรียนทอด
packaging
บรรจุภัณฑ์ ผลไม้กวน
packaging
บรรจุภัณฑ์ กล้วย กวน
package
บรรจุภัณฑ์ กล้วยกวน
package
บรรจุภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะสด
package
บรรจุภัณฑ์ ขนมแคะ
package
บรรจุภัณฑ์ ขนมไทย