ประมวลภาพวัดหนองหญ้านาง   จ.อุทัยธานี

 

ประตูปากทางเข้าวัด
ป้ายวัดหนองหญ้านางตรงทางเข้าวัด
ทางเข้าวัด
ทางเข้าวัดหนองหญ้านาง
อุโบสถวัดหนองหญ้านาง (สร้างใหม่)
กุฏิพระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง
ศาลาการเปรียญวัดหนองหญ้านาง (หลังใหม่)
ศาลาการหลังเก่าวัดหนองหญ้านาง ซึ่งเป็นที่รักษาคนไข้
วิหารหมอชีวกโกมารภัจจ์
ห้องอบยาสมุนไพร (หลังใหม่)
แท้งน้ำปะปา
แท้งปะปา อยู่ติดกับห้องอบยาสมุนไพร