ครูที่ปรึกษา
นางจงรัก    เทศนา
ครู/ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
krujongrak@hotmail.com
www.krujongrak.com

ผู้จัดทำชื่อ – สกุล  นางสาวกัณห์ชรี  วังสีราช           ชื่อเล่น  มินต์
ชั้น  ม.6/2                                                   โรงเรียน  อุทัยวิทยาคม
เกิด  9 กรกฎาคม 2532                          อายุ  17 ปี.
ที่อยู่  210/7 ถ.ท่าช้าง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี 61000
E-mail   mint_winds@hotmail.com
ความสามารถพิเศษ  เล่นกีฬา ,วาดรูป
หน้าที่รับผิดชอบในการทำโครงงาน  รวบรวมข้อมูล, เรียบเรียงข้อมูล, ออกแบบ Website
คติประจำใจ  ชีวิตเป็นของเรา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำโครงงานนี้  เป็นโครงงานที่น่าสนใจ และมีประโยชน์กับทุกคนมาก
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนทั่วไปตลอดจนผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งนี้ยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
วัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานีเราอีกด้วย
ชื่อ – สกุล  นางสาวกฤตญา  จันทร์จินดา      ชื่อเล่น  กิ่ง
ชั้น  ม.6/2                                                  โรงเรียน  อุทัยวิทยาคม
เกิด  17 สิงหาคม 2532                         อายุ  17 ปี.
ที่อยู่  71 ม.5 ถ.อุทัยหนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี 61000
E-mail   ultraman_hamaew@hotmail.com
ความสามารถพิเศษ  เล่นกีฬา (บาสเก็ตบอล)
หน้าที่รับผิดชอบในการทำโครงงาน  Present โครงงาน, สอบถามข้อมูล
คติประจำใจ  ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำโครงงานนี้   จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการทำโครงงานใน
ครั้งนี้ ทำให้เราได้ประโยชน์มากมาย ทั้งข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดอุทัยธานี ที่สามารถรักษาโรคต่างๆ
ได้อย่างดี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีที่มีมายาวนานนี้ด้วย

ชื่อ – สกุล  นายณัชพล      วาณิชกมลนันทน์                ชื่อเล่น  ท๊อฟฟี่
ชั้น  ม.6/2                                                        โรงเรียน  อุทัยวิทยาคม
เกิด  5 มีนาคม 2533                                        อายุ  17 ปี
ที่อยู่  31/1 ม.2 ต.หนองเต่า อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี 61000
E-mail   toffee_@msn.com
ความสามารถพิเศษ  เล่นกีฬา ,ทำ Website
หน้าที่รับผิดชอบในการทำโครงงาน  ออกแบบ Website, เก็บข้อมูล
คติประจำใจ  มันอาจไม่สวยงามอย่างที่คิด มันอาจไม่ดีกว่าชีวิตของใคร                  
                  ฉันอาจต้องล้มต้องทนเจ็บช้ำ แต่ก็อยากจะทำให้ชีวิตมีความหมาย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำโครงงานนี้  เป็นโครงงานที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง