ภาพแผนที่การเดินทางไป
วัดหนองหญ้านาง


ภาพถ่ายจากดาวเทียม
วัดหนองหญ้านาง

เส้นทางการเดินทาง          ที่อยู่วัดหนองหญ้านาง : วัดหนองหญ้านาง  หมู่ที่ 5    ตำบล หนองไผ่แบน    อำเภอ เมือง
                                               จังหวัด อุทัยธานี  61000

          ทางที่ 1 : ออกจากตัวเมืองอุทัยธานี ถนนสายอุทัยธานี-โกรกพระ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 8
อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงประมาณ 50 เมตร แยกเข้าทางด้านซ้ายที่ป้าย
เข้าบ้านหนองโพ จากนั้นตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นวัดหนองหญ้านางงอยู่ทางด้านขวา

          เส้นทางที่ 2 : ออกจากตัวเมืองอุทัยธานี ถนนสายอุทัยธานี-โกรกพระ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 9
(ห่างจากตัวเมืองอุทัยธานี 10 กิโลเมตร) ซุ้มประตูวัดหนองหญ้านางอยู่ทางด้านซ้าย (ตรงข้ามกับทาง
เข้าวัดบุญลือ) ผ่านเข้าประตูตรงไปจนถึงทางแยกแล้วเลี้ยวซ้าย จากนั้นข้ามสะพานปูน จะเห็นวัด
หนองหญ้านางอยู่ทางด้านซ้าย

          ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน หมู่5 ถนนอุทัย-โกรกพระ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหัดอุทัยธานี 61000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5657-1656-7

          ## ข้อมูลเพิ่มเติม

     Download
: โปรแกรม google earth
     Download : แผนที่วัดหนองหญ้านาง จ.อุทัยธานี

*หมายเหตุ      ถ้าท่านไม่มีโปรแกรม google earth กรุณา Download ก่อนที่จะโหลดแผนที่หาก
                      ท่านไม่ Download Programe ท่านจะไม่สามารถเปิดแผนที่วัดหนองหญ้านางได้