สถานที่สำคัญภายในวัดหนองหญ้านาง

   
กุฏิพระครูอุปการพัฒนกิจ
โบสถ์ใหม่ของวัดหนองหญ้านาง
   
ศาลาการเปรียญหลังใหม่
วิหารหมอชีวกโกมารภัจจ์
   
ศาลานวดไทย
สถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพ
   
ห้องอบสมุนไพร
ห้องอบสมุนไพรเก่า
   


ท่านกำลังเปิดหน้า ::
สถานที่สำคัญกลับหน้าหลัก