เตือนครูกลัวITระวังตกยุค
 ครูอาวุโสชี้ท่องจำยังสำคัญ

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยี วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “ครูไทยยุคไซเบอร์” ในงานวันครูประจำปี 2551 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ว่า ขณะนี้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ครูส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในชนบทยังไม่เป็นครูยุคไซเบอร์
 
เพราะครูยังมองว่าคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่ในยุคไซเบอร์ครูจะปฏิเสธที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีไม่ได้แล้ว มิฉะนั้นครูจะตกยุค และครูยุคไซเบอร์จะต้องทำให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย ปรับบทบาทของตนเองจากผู้แสดงมาให้นักเรียนเป็นผู้แสดง ส่วนครูเป็นผู้กำกับ ขณะเดียวกันต้องให้นักเรียนเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่จะมาแชร์ความรู้กัน อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้ครูหันมาสนใจเทคโนโลยีนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะต้องกำหนดให้เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของครูเป็นส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าของครู

ด้าน ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ครูอาวุโสประจำปี 2551 อายุ 101 ปี 8 เดือน เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนอัมพรไพศาล กล่าวเนื่องในงานวันครู ที่หอประชุมคุรุสภา ว่า ขอให้ครูภูมิใจในความเป็นครู เพราะตนได้ฟังมาว่าครูมีชื่อเสียงมากกว่าหมอ เพราะหมอรักษาแล้วก็เลิกไป แต่ครูจะอยู่ชั่วกัลปาวสาน ครูจะต้องขยันและต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
 
ขณะที่นักเรียนเองก็ต้องชักถามครู อย่าไป เชื่อ ศธ.ว่าไม่ให้ท่องจำ เช่น สูตรคูณถ้าไม่ท่องจะจำได้อย่างไร ภาษาอังกฤษก็ต้องท่องถูกไม่ถูกก็ต้องท่องจำ และไม่ควรสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ ป.1 เพราะเด็กบางคนภาษาไทยก็ยังจำไม่ค่อยได้เลย ทั้งนี้ตนขอฝากถึงครูทั่วประเทศด้วยว่า ขอให้ขยันขันแข็ง รู้จักค้นคว้า และอย่าอยุติธรรมเพราะ ความอยุติธรรมของครูทำให้เด็กเกลียดมาก เพราะเป็นการเลือกที่รักมักที่ชัง ที่สำคัญอย่าตามใจเด็ก หากเป็นครูที่ดีจะต้องปฏิบัติได้อย่างนี้.

 

จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 มกราคม 2551 http://www.dailynews.co.th