นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดสร้าง Mind Map ในงาน Thailand Festival of the Mind 2011

ผู้จัดสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น โดยนายธัญญา ผลอนันต์

ณ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554
 
ชนะเลิศประเภทอายุ 7-12 ปี หัวข้อ เพื่อน (คลิกดูรายละเอียด)
***
****
ชนะเลิศการประกวดสร้าง Mind Map หัวข้อ สัตว์ในการ์ตูน (คลิกดูรายละเอียด)
*****

กลับหน้าหลัก