1.ราคามีดเหน็บ 3,000 บาท
2.ราคามีดพับ 2,000 - 5,000 บาท
3.ราคามีดหัวเข็มขัด 3,000 - 10,000 บาท
และราคามีดต่างๆตั้งแต่ 1,000 - 100,000 บาท 
menu