1.เป็นแผ่นเหล็กมาก่อน
2.แล้ววาดแบบลงในกระดาษแล้วตัดแปะที่เหล็ก
3.นำมาเลื่อยให้เป็นรูปร่างที่ออกแบบไว้
4.เจียแล้วขัดด้วยกระดาษทรายพร้อมชุบ
5.พอชุบแข็งเสร็จก็ขัดอีกรอบหนึ่งแล้วเข้าด้าม

 

 
menu