1.มีดเหน็บใช้ฟัน

 

2.มีดพับใช้ทั่วไป

 

3.มีดหัวเข็มขัด

 

 
menu