เทคโนโลยีพื้นบ้าน : Low Technology

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เลื่อยมือตัดไม้ไผ่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
กระสวยไม้ใส่ด้ายทอผ้า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ถุงผ้าชงกาแฟโบราณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เตาเผาข้าวหลาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เตาฟืนทอดกล้วย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เครื่องบดยาโบราณ

กลับหน้าหลัก