สถานที่จำหน่าย
.......................................................................................................................................

 

จำหน่ายลูกละ 50 บาท

วัดหนองหญ้านาง ตั้งอยู่หมู่5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ถนน อุทัย-โกรกพระ เบอร์โทรศัพท์ 056-5716567