สรรพคุณ
.......................................................................................................................................

 

สรรพคุณของลูกประคบ

บำบัดรักษาโรค แก้ฟอกช้ำดำเขียว แก้โรคอัมพฤกษ์ แก้โรคอัมพาต

แก้ปวดเมื่อย แก้อาการปวดในกระดูก และโรคอื่นๆอีกมามาย