พระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง

พระอุโบสถวัดหนองหญ้านาง ลูกประคบสมุนไพร การนวดแผนไทย