เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
วิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ปีการศึกษา 2550

ผู้สอน  ครูจงรัก  เทศนา


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ที่
เรื่อง  
ที่อยู่เว็บไซต์
1
ธูปหอมทองตะนาว
2
จักสานพัด
3
กาแฟ ร้านป้าทอง 
4
ข้าวเกรียบปลากราย
5
มีดช่างหรั่ง
6
ขนมแดกงา
7
ขนมดอกโสน
8
ขนมหน่อไม้ 
9
ขนมเปี๊ยะ ร้านดวง
10
กล้วยทอด หน้าวัดพิชัย
11
ข้าวแตน
12
นวดเพื่อสุขภาพ
13
ปุ๋ยหมักใบก้ามปู 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ที่
เรื่อง  
ที่อยู่เว็บไซต์
1
สมุนไพรวัดหนองหญ้านาง
2
การบำบัดรักษาโรค
3
การอบสมุนไพร 
4
ดอกไม้ใยบัว
5
ผ้าทอโคกหม้อ
6
ปลาแรด
6
สร้อยงาช้าง
7
เฟอร์นิเจอร์ประดับมุข
8
มีดช่างแขก
9
มีดจ่าตุ่ม
10
ขนมกง
11
กล้วยทอด หน้าวัดพิชัย
12
ขนมไทย แม่ปราณี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ที่
เรื่อง  
ที่อยู่เว็บไซต์
1
ขนมแคะ
2
ผ้าทอลายโบราณ
3
เปลไม่ไผ่ 
4
ดอกไม้ใยบัว
5
ไร่นาสวนผสม
6
ขนมกง 
7
ขนมหน่อไม้  
8
ยาหอมหมอวิรัติ
9
เจียรนัยพลอย 
10
หล่อพระปฐม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ที่
เรื่อง  
ที่อยู่เว็บไซต์
1
ขนมปังสังขยาร้านไพพรรณ
2
ขนมปังสังขยา ร้านสิริกุล
3
ของฝากร้านแม่ป่วยลั้ง
4
อบสมุนไพรวัดหนองหญ้านาง
5
ผ้าทอห้วยรอบ
6
เสื่อกก
7
มีดช่างทิน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ที่
เรื่อง  
ที่อยู่เว็บไซต์
1
การเพาะเห็ด
2
ผ้าทอบ้านไร่ 
3
ของฝากร้านแม่ป่วยลั้ง
4
ดำเนินเฟอร์นิเจอร์ 
5
พรมเช็ดเท้า
6
จักสานกระด้ง 
7
สมุนไพรวัดหนองหญ้านาง
8
สมุนไพรวัดหนองหญ้านาง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ที่
เรื่อง  
ที่อยู่เว็บไซต์
1
ปลาแหนม
2
ขนมแดกงา
3
พระปฐม
4
อบสมุนไพรวัดหนองหญ้านาง