เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ (จากเว็บไซต์ http://members.thai.net/looknoo/)
 
แม่ป่วยลั้ง http://www.geocities.com/maepouylung_choo_man
http://www.geocities.com/sweet_thaifood
http://www.geocities.com/mon_kanom
http://www.geocities.com/maepuay99
http://www.geocities.com/puaylung_indy
http://www.geocities.com/maepouylung
มีดจ่าตุ่ม http://www.geocities.com/meeduthai
http://www.geocities.com/knifehandmade
การนวดสมุนไพร http://www.geocities.com/nuadsamunpai
ผ้าขาวม้า http://www.geocities.com/ploy_may
http://www.geocities.com/pakhaoma
ปลาแรด http://www.geocities.com/lamai_plarad
http://www.geocities.com/plarad_2005
http://www.geocities.com/plarad2005
มีดช่างทิน http://www.geocities.com/med_uthai
http://www.geocities.com/knife_bstin
http://www.geocities.com/tinknife_uthai
http://www.geocities.com/uthai_knife
ผ้าทอบ้านโคกหม้อ http://www.geocities.com/silk_uthai
http://www.geocities.com/cokmoh
กรรไกรตัดกิ่ง http://www.geocities.com/kankrai_2005
http://www.geocities.com/two_free2000
เครื่องจักสาน http://www.geocities.com/jugsan2005
http://www.geocities.com/jaksan_otop2005
http://www.geocities.com/wisdomuthai
ทอฟฟี่ถั่ว http://www.geocities.com/toffy_9999
สมุนไพรแปรรูป http://www.geocities.com/samoonpaithai_product
http://www.geocities.com/herb_uthai
สับปะรดกวน http://www.geocities.com/pineapple_mix
ขนมกง http://www.geocities.com/kanomkong_uthai
http://www.geocities.com/khanom_kong
การกัดกระจก http://www.geocities.com/uthai_mirror/
การนวดไทย http://members.thai.net/looknoo/
ข้าวแตน http://www.geocities.com/tannarak2005
ธูปหอมทองตะนาว http://www.geocities.com/thongtanow
http://www.geocities.com/tubhom_uthaithani
อิฐมอญ http://www.geocities.com/itmon_uthai99
http://www.geocities.com/itmonwisdom
ข้าวเกรียบว่าว http://www.geocities.com/khawkearbwow
ธูปหอมเกาะเทโพ http://www.geocities.com/toophormm
http://www.geocities.com/lukpat_club
ผ้าทอบ้านไร่ http://www.geocities.com/gobanrai
ขนมร้านไพพรรณ http://www.geocities.com/paipan_bekery
ขนมแคระ http://www.geocities.com/chailuk_kia
ขนมหน่อไม้ http://www.geocities.com/bamboo_uthai
แชมพูสมุนไพร http://www.geocities.com/oil_sg7
เสื่อกกทอมือ http://www.geocities.com/seukokuthai
น้ำส้มไม้ http://www.geocities.com/paint_poo
ใบบัวบก http://www.geocities.com/kamonrattanakul
สมุนไพรไล่ยุง http://www.geocities.com/joss_sticks2003
เสื่อลำแพน http://www.geocities.com/moonoi_tk
ผ้าไหม http://www.geocities.com/silk_otop
ผ้าทอพื้นเมือง http://www.cokmoh2002.cjb.net/