ด้านการผลิต
เมื่อมีคำสั่งสินค้าเข้ามาก็จะซื้อวัตถุและทำการผลิตและ
จัดส่งโดยทันที ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้แต่
จะใช้ประสบการณ์ที่ทำขนมมานานว่าช่วงไหนขายดี ช่วงไหนขายไม่ดี
การซื้อวัตถุก็หาซื้อตามตลาดอุทัยธานี ด้านการรับรองมาตรฐาน
ของคุณภาพขนมกง สินค้าจะระบุรายละเอียดต่างๆ บนฉลากที่เป็น
ประเภทอาหารและมีกฎหมายรองรับอยู่

ด้านการบัญชี
เรื่องรายรับ รายจ่าย ไม่มีการบันทึกตามระบบบัญชีให้เห็นชัดเจน
เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการผลิตขนมกงมาก

ด้านสมาชิก
ธุรกิจมีพนักงานทั้งหมด 3 คน คนปั้นไส้ขนมกง 1 คน
การทำงานส่วนอื่นๆ ตัวเจ้าของและคนงานอีกคนทำเองทั้งหมด เช่น
จัดเตรียมการจัดซื้อวัตถุดิบ การทอด การบด