1. ถั่วเขียว
2. น้ำตาลปีบ
3. แป้งข้าวเหนียว
4. เครื่องบด
5. ไม้พายและหม้อ
6. ไม้ทอด(สะเด็ดน้ำมัน) และกระทะ