ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้ประกอบการ
วัสดุและอุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน
คณะผู้จัดทำ

 

 

 

"สืบทอดภูมิปัญญา นำพาไทยเจริญ"

ขนมกงแม่วิเชียร เจ้าตำหรับ สูตรโบราณ

ขนมประจำจังหวัดอุทัยธานี