ภาพถ่ายการนำเสนอผลงานเรื่อง " การพัฒนาทักษะการคิดในกระบวนการเรียนรู้ ICT "
ในการประชุมวิชาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 5-6 ต.ค. 2549

โดย ครูจงรัก เทศนา   โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

ICTTL2006 ICTTL2006
คลิกดูภาพใหญ่
ICTTL2006
ICTTL2006
   
ICTTL2006
ICTTL2006
ICTTL2006
ICTTL2006
   
ICTTL2006
ICTTL2006
   
ICTTL2006
ICTTL2006
   
ICTTL2006
ICTTL2006
   
ICTTL2006
ICTTL2006
ICTTL2006
ICTTL2006
   
ICTTL2006
ICTTL2006