ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมนำผลงานร่วมแสดงในงานมหกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ภูมิปัญญาลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2549