ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้ (Learning to Search)

ภาพกิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียนรายวิชา ง 33241 โครงงานคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

สมุนไพรหนองหญ้านาง
สมุนไพรหนองหญ้านาง
นวดสมุนไพร
นวดสมุนไพร
ขนมปังสังขยา
ขนมปังสังขยา
ขนมกงหนองแก
ขนมกงหนองแก
ขนมทองพับ
ขนมทองพับ
ขนมทองม้วน
ขนมทองม้วน
ปลาย่างรมควัน
ปลาย่างรมควัน
มะพร้าวเสวย
มะพร้าวเสวย
มีดช่างแขก
มีดช่างแขก
มีดช่างตุ้ย
มีดดาบมังกร
อิฐมอญ
อิฐมอญ
อิฐมอญ
อิฐมอญ
ผ้าทอบ้านไร่
ผ้าทอโคกหม้อ
ผ้าทอโคกหม้อ
ผ้าทอโคกหม้อ
ผลิตภัณฑ์ใยบัว
ผลิตภัณฑ์ใยบัว
เปลไม้ไผ่
เปลไม้ไผ่